מהי ביקורת פנים ועבור מה היא נועדה? האם הביקורת מספקת דבר מה לבעל העסק או שמא מדובר בביקורת לגופים חיצוניים?

ביקורת פנים היא פעולה שמתבצעת מעת לעת בתוך עסקים שונים. הביקורת נועדה לבדוק את מצבו של העסק בכמה היבטים, אך בעיקר בהיבט הפיננסי.


ביקורת למטרות דיווח

אחד הדברים החשובים ביותר עבור העסק היא דיווח לגופים הרלוונטיים, בהתאם לסוג העסק כלומר פטור או מורשה. הדיווח הוא חיוני על מנת לפעול כחוק ולהמשיך את פעילות העסק.
בעניין זה, התפקיד של ביקורת פנים הוא לבדוק שהכל מתנהל כשורה בהיבט הפיננסי- כל הרווחים וההפסדים מדווחים בזמן המתאים ולפי הוראות הרישום והדיווח לזמן הנתון, וככל החובות משולמים בזמן ובמלואם.


ביקורת למטרות ייעול העסק

מלבד דיווח לגופים השונים, העסק יכול להפיק רבות מביצוע ביקורת פנים מעת לעת. הביקורת יכולה להתייחס לא רק לכלכלת העסק אלא גם לרבדים אחרים בעסק, למשל שכר, משאבי אנוש, תפוקת עבודה וכן הלאה.
ביקורת המתבצעת מדי שנה יכולה לייעל את העסק ולהפוך אותו לרווחי הרבה יותר, מכיוון שהיא יכולה לאתר כשלים או לקויות בתוך העסק וכך לאפשר לבעל העסק לתכנן את הצעדים הבאים שלו.


ביקורת על ידי גורם חיצוני

בין אם מדובר בביקורת למטרות דיווח ובין אם מדובר בביקורת למטרות התייעלות בתוך העסק, חשוב שהביקורת תעשה על ידי גורם חיצוני, כזה שאינו תלוי בעסק בהכרח ולכן יכול לבצע את הביקורת בצורה אובייקטיבית. לצורך הדוגמא, כאשר מעוניינים להתנהל כחוק אל מול רשויות המס, מומלץ להיעזר בשירותי משרד ראיית חשבונות חיצוני.