הכנת דוחות כספיים היא פעולה שכל עסק צריך לבצע, הן כדי להבין היכן הוא עומד באשר להיבט הפיננסי והן עבור הגשת דוחות למע"מ, מס הכנה וביטוח לאומי, לפי סוג העסק- מורשה או פטור.

כל עסק הוא גוף כלכלי, והמטרה של בעל העסק היא לעשות כסף ולהיות רווחי. על מנת להיות רווחי, חשוב שבעל העסק ידע היכן העסק עומד בהיבט הפיננסי- האם הוא בהפסד או שאולי הוא ברווח? האם אפשר להבחין בעלייה ברווחים, או אולי דווקא יש ירידה ברווחים?
בעזרת הכנת דוחות כספיים יכול בעל העסק לדעת את מצבו הפיננסי של העסק בבעלותו, וכך לתכנן את הצעדים הבאים שלו, למשל הרחבה של העסק במידה ויש צמיחה כלכלית או לחילופין צמצום והקטנה של העסק (פיטורים, סגירת סניפים וכן הלאה).
אם כן, הדוחות הכספיים הם כלי הכרחי ובעל חשיבות רבה עבור בעל העסק, על מנת שימנע קריסה של העסק ויצליח ליצור ממנו רווחים.


התנהלות אל מול הגופים הממשלתיים

כל עסק צריך להיות רשום ולדווח לרשויות השונות על הרווחים שלו. עסק פטור צריך לדווח למס הכנסה ולביטוח לאומי. באשר לעסק מורשה, גם הוא צריך לדווח לשני גופים אלו ובנוסף לכך גם למע"מ.
בעניין זה, הכנת דוחות כספיים היא פעולה שגם עוזרת לעשות סדר בעסק ולהכין את כל הרישומים הנחוצים לפני הדיווח לגופים הרלוונטיים לעסק לפי מעמדו- פטור או מורשה. כאשר הדוחות נעשים בצורה הנכונה ועל פי חוקי וכללי החשבונאות, כך הדיווח נמסר לפי חוק ובעל העסק נמנע משגיאות שיובילו בהמשך לחיובים.
אם כן, ההכנה של הדוחות הכספיים היא לא רק צעד יעיל עבור העסק אלא גם הכרחי עבור כל עסק שרוצה לפעול לפי חוק.