בתקופה שבה עסקים צריכים להילחם על כל מקור הכנסה, טיפוח קשרי עבודה צריך להיות חלק מהפעילות השוטפת של כל עסק.

קשרי עבודה בין עסק לבין לקוחות או בין עסק לבין שותפים עסקיים, הם קשרים שיכולים לעזור לעסק להיות רווחי יותר. כמובן שמדובר במקור הכנסה חשוב, ולכן טיפוח קשרי עבודה צריך להיות חלק בלתי נפרד מהפעילות השוטפת של העסק.


קשרי עבודה עם לקוחות

בין לקוח לבין עסק יש קשרי עבודה, שהרי העסק מעניק ללקוח שירות והוא בתמורה נותן לו תשלום בעד השירות. זהו סוג הקשר הבסיסי והחשוב ביותר לכל עסק, ולכן יש לשים עליו דגש ניכר. פעולות כגון יצירת קשר עם הלקוח לעדכונים או המלצות, יכולות לחזק את הקשר עם הלקוח ולהביא להמשכיות הקשר כמקור הכנסה.


קשרי עבודה עם עסקים

טיפוח קשרי עבודה עם עסקים גם הוא יכול להיות משתלם עבור העסק. אומנם, לא כל עסק צריך או יכול להרוויח מקשרי עבודה עם עסקים אחרים, אך כאשר יש אפיק רווחי פוטנציאלי מתוך שיתוף פעולה עסקי, חשוב לשמור על קשר שוטף ומקצועי.


איך זה נראה בשטח?

טיפוח הקשרים בין העסק לבין עסקים אחרים או לקוחות יכול להתבצע בדרכים שונות, בהתאם לסוג הקשר. כאשר מדובר בלקוחות, בדרך כלל המגע איתם יתבצע על ידי עובדי העסק, למשל מחלקת שימור לקוחות, מועדון מבצעים וכדומה.
באשר לקשרים עם עסקים שותפים, לרוב מדובר במגע ישיר בין בעל העסק הזה לבעל העסק השני, או לחילופין בין שני עובדי חברה שנמצאים במחלקות ודרגות דומות ומשמשים כמתווכים.