כל עסק חייב לעבור תהליך חשבונאות ומיסוי כחלק מהפעילות שלו, כאשר הוא רשום בגופים הרלוונטיים, כעוסק פטור או מורשה.

כל עסק שרוצה לפעול לפי חוק, צריך להיות רשום. כאשר מדובר בעוסק פטור, הוא צריך להיות רשום במס הכנה וביטוח לאומי. עוסק מורשה צריך להיות רושם גם במע"מ.
סוג העסק – פטור או מורשה – נקבע לפי מחזור העסקאות השנתי, אך בכל מקרה שני סוג העסקים האלו צריכים לעבור תהליך של חשבונאות ומיסוי על מנת להבין כמה הם חייבים לגופים הרלוונטיים להם או לחילופין כמה המדינה חייבת להם וצריכה להחזיר להם. במילים אחרות, שני אלו חייבים בתשלום מס למדינה.
על מנת לדעת מה גובה המסים שכל אחד מבעלי העסקים צריך לשלם, מתבצע תהליך חשבונאות ומיסוי על ידי רואי חשבון ובדרך כלל גם על ידי מנהלי חשבונות. כל עסק צריך לדווח למס הכנסה, ביטוח לאומי ומע"מ (לעוסקים מורשים) בזמן המתאים. כמו כן, לכל עסק יש את סוגי הדיווחים שהוא צריך לדווח לפי תקופות מסוימות.
תהליך ההתנהלות הפיננסית של כל עסק לרוב מתבצעת על ידי משרדים חיצוניים של ראיית חשבונות, בפרט כאשר מדובר בעסקים קטנים, עצמאיים ועוסקים פטורים. רק לעתים ניתן לראות את רואה החשבון כאחד מהעובדים בעסק, ובדרך כלל אלו עסקים גדולים שבהם רואה החשבון עובד מתוכם ולמעשה הוא אחד העובדים.
אך לא משנה מי מבצע את הנהלת וראיית החשבונות, מדובר בתהליך בלתי פוסק שמחייב עסקים כדי לעמוד בחובות שלהם כלפי המדינה או לחילופין לקבל חזרה את הסכומים המתאימים.